bg Български
 
 


 
Lebosol®-обща продуктова гама

При Lebosol® ще намерите широк спектър листни торове както за конвенционално така също и за екологично (био-) земеделие. Изберете от изображението долу, от таблицата или от навигацията секция или продукт който Ви интересува. Указание: Можете да свалите таблицата включително възможностите за приложение на нашите продукти като PDF файл на Вашия компютър. (

 

Наименование на продукта Хранителни вещества Съставки
Органични NK-торове
  Аминозол® Аминокиселини 9,4 % общ Азот (115 гр/л N), 1,1 % общ калиев оксид (15 g/l K2O), съдържа още: обща Сяра (S) 0,25 %, общ Натрий (Na) 1,28 %, 66,3 % органична субстанция
Добавки
  Lebosol®-Пеностоп Полидиметилсилоксан Полидиметилсилоксан
  Аминомин® Аминокиселини 9,4 % N (най-малко 8,6% органично свързан N)
  Хербозол® Парафиново масло 82,9% рафинирано парафиново масло, 17,1% добавки
Специални торове
  Lebosol®-Амониум ТС 200 Азот, Сяра 15,2 % N (200 г/л), 22,1 % S (290 г/л)
  Lebosol®-АквеБор СК Бор 10 % B (130 г/л), 4,2 % Na (60 г/л)
  Lebosol®-Бор Бор 11 % B (150 гр/л), 3,5 % N (50 г/л)
  Lebosol®-Калций Калций 16,7 % CaO (220 гр/л )
  Lebosol®-Калций-Форте СК Калций, манган, цинк 1,5 % Mn, 0,5 % Zn, 19 % CaO (260 гр/л)
  Lebosol®-Калфос Фосфор 24,3 % P2O5 (315 гр/л), 3,2 % N, 4,2 % CaO
  Lebosol®-Желязо-Цитрат Желязо 4,4% Fe (50 гр/л )
  Lebosol®-Калий 450 Калий 3 % N (45 гр/л ), 30 % K2O (450 г/л)
  Lebosol®-Kалий ТС 340 Калий, Сяра 3 % N (45 г/л), 23,4 % K2O (340 гр/л), 15,9 % S (230 г/л)
  Lebosol®-Калий-Плюс Азот, Калий 3 % N (40 г/л), 18 % K2O (250 г/л), 27 % P2O5 (370 гр/л) и микроелементи
  Lebosol®-Мед 350 СК Мед 24,2 % Cu (350 g/l)
  Lebosol®-Мед-Хелат Мед, Азот 7 % Cu (90 г/л), 6,1 % N (75 г/л)
  Lebosol®-Магнезий-Плюс Азот, Калий, Магнезий 10 % N, 5 % K2O, 25 % P2O5, 4,7 % MgO и микроелементи
  Lebosol®-Магфос Фосфор 30 % P2O5 , 3 % N, 6,8 % MgO
  Lebosol®-МагС СК Магнезий, сяра 23,7 % MgO (345 г/л ), 16,6 % S (240 г/л )
  Lebosol®-Манган 500 СК Манган 27,9 % Mn (500 гр/л)
  Lebosol®-Манган-Хелат Манган 6 % Mn (80 гр/л)
  Lebosol®-Манган-Нитрат 235 Манган 15 % Mn (235 г/л), 7,7 % N (120 г/л)
  Lebosol®-Молибден Молибден 15,6 % водоразтворим Молибден ( 215 г/л Mo)
  Lebosol®-ПК-Макс Фосфор, Калий 23,8 % P2O5 (385 г/л) 27,4 % K2O (440 г/л)
  Lebosol®-КвадроС СК Сяра, Манган, Мед, Цинк 4,8 % Cu (80 г/л), 12,2 % Mn (200 г/л), 6 % Zn (100 г/л), 12 % S (200 г/л)
  Lebosol®-Робустус СК Бор, Калций 14,6 % CaO (215 г/л), 6,9 % B (100 г/л)
  Lebosol®- Микс за третиране на семена Средство за третиране на семена с мед, манган, цинк 6,73 % N (101 гр/л), 2,22 % Cu (33 гр/л), 7,75 % Mn (116 гр/л), 4,17 % Zn (63 гр/л)
  Lebosol®-Сяра 800 СК Сяра 56 % S (800 гр/л)
  Азот, фосфор, калий, магнезий, микроелементи  
  Lebosol®-ТриMакс СК Mед, манган, цинк '8,4 % Cu (139 гр/л), 11,8 % Mn (196 гр/л), 8,4 % Zn (139 гр/л)
  Lebosol®-Трипъл СК Манган, мед, цинк 6 % Cu (105 г/л), 17,5 % Mn (310 г/л), 4,4 % Zn (80 г/л)
  Lebosol®-Цинк 700 СК Цинк 40 % общ Цинк като цинков оксид ( 700 гр/л Zn)
  Lebosol®-ЦинкС 150 Цинк, Сяра 11,2 % Zn (150 гр/л), 5,49 % S (75 гр/л)
Листни торове за специфични култури
  Lebosol®-Микс за рапица и слънчоглед СК 9 % CaO (133 гр/л), 9,2 % S (136 гр/л), 4,1 % B (61 гр/л), 4,8 % Mn (71 гр/л), 0,5% Mo (7 гр/л)
  Lebosol®-Микс за житни СК 11,5 % Mn (183 гр/л), 1,6 % Cu (25 гр/л), 4,9 % Zn (78 гр/л), 12,6 % MgO (200 гр/л), 1,8 % N (29 гр/л)
Серия Нутриплант
  Lebosol-Нутриплант® 12-4-6 12 % общ Азот (140 г/л) (1,6 % амониев Азот, 1,8 % нитратен Азот, 8,6 % амиден Азот), 4 % водоразтворим фосфат (50 г/л P2O5), 6 % водоразтворим Калий (70 гр/л K2O), микроелементи
  Lebosol-Нутриплант® 8-8-6 8 % общ Азот (95 г/л), 1,7 % амониев Азот, 0,7 % нитратен Азот, 5,6 % амиден Азот, 8 % водоразтворим фосфат (95 г/л P2O5), 6 % водоразтворим Калий (75 г/л K2O), микроелементи
  Lebosol-Нутриплант® 6-12-6 6 % общ Азот (70 г/л), 2,5 % амониев Азот, 0,7 % нитратен Азот, 2,8 % амиден Азот, 12 % водоразтворим фосфат (145 г/л P2O5), 6 % водоразтворим Калий (70 г/л K2O), микроелементи
  Lebosol-Нутриплант® 5-20-5 5 % общ Азот (65 г/л), 4,2 % амониев Азот, 0,9 % амидeн Азот, 20 % водоразтворим фосфат (250 г/л P2O5), 5 % водоразтворим Калий (65 г/л K2O),микроелементи
  Lebosol-Нутриплант® 10-34 10 % Общ азот (138 гр/л), 8,6 % амониев азот 1,4 % амиден азот, 34 % водоразтворим фосфат (469 гр/л P2O5), микроелементи
  Lebosol-Нутриплант® 36 27 % общ Aзот (350 г/л N) съответстващ на 18,7 % амиден Aзот, 3,6 % амониев Aзот, 4,7 % нитратен Aзот, 3 % магнезиев оксид, микроелементи
  Lebosol-Нутриплант® 34 27% общ Азот (340 гр/л N) съответстващ на 13,5 % амиден Aзот, 6,75 % амониев Aзот, 6,75 % нитратен Aзот, микроелементи

 


Към началната таблица | Към началната страница

© 2006 - 2018  by Lebosol Dünger GmbH, Концепция и програмиране: k1 mediendesign, Design: GFCC Werbeagentur